Adobe Photoshop CC 2019 20.0.0.13785 32bit/64bit

Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop CC là phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp trên máy tính. Nhắc đến chỉnh sửa ảnh thì chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến Photoshop mà không phải là một cái tên nào khác. Nó thân thuộc đến nỗi Photoshop là một hành động thay vì tên một phần mềm. Thay vì …

Xem thêmAdobe Photoshop CC 2019 20.0.0.13785 32bit/64bit